Природосъобразни Ефекти Върху Промяната На Климата