Въздействието На Факторите На Околната Среда Върху Дълголетието и Благосъстоянието